България - домакин на първия от поредица "Диалози с потребителите"

02.05.2018
Сподели тази новина

На 2 май в рамките на Председателството си на Съвета на Европейския съюз България беше домакин на първия от поредица "Диалози с потребителите" в държавите-членки. Темата на форума бе „Нов търговски механизъм за потребителите: Модернизиране и укрепване правата на потребителите”. Инициативата за провеждането на диалозите е на Европейската комисия.

Европейската политика за защита на потребителите постигна реални ползи чрез важни законодателни актове, уреждащи правата на пътниците, правата на потребителите, нелоялните търговски практики и неравноправните договорни условия. Това даде на европейските граждани и бизнеса висока степен на защита и сигурност, но бързо променящите се пазари накараха Комисията да изготви "Нов търговски механизъм за потребителите".

Предизвикателствата пред политиката за потребителите остават. Неотдавнашните практики на значителна злоупотреба в различни сектори, засягащи потребителите в целия ЕС, като например широкото използване на неравноправни договорни клаузи в ипотечните договори от страна на банките, подкопаха доверието на потребителите в единния пазар. От своя страна това предизвика спор дали ЕС разполага с достатъчно силни механизми за ефективно прилагане на правилата за защита на потребителите и за обезщетяване на засегнатите потребители.

Организатор на събитието беше Европейската комисия в сътрудничество с българското правителство. Дебатът бе модериран от г-н Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите и г-н Франциско Фонсека Морийо, и.д. генерален директор на Генерална дирекция "Правосъдие и потребители". Участие в него взеха представители на неправителствени потребителски организации, на браншови организации и на институциите, ангажирани с проблематиката.   

До края на 2018г. подобни диалози ще се организират и в останалите държави-членки, като навсякъде те ще бъдат съобразени с националния контекст, за да достигнат до повече граждани и заинтересовани лица извън т.нар. "Брюкселски балон". Целта на дискусиите е да се обясни какво прави ЕС за потребителите и да се даде възможност те да изкажат мнение как Съюзът може по-добре да се справи с техните проблеми.