Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа

07.02.2020
Затворена
Краен срок за
оферти
20.02.2020 17:30
Дата Наименование на документа
07.02.2020 Обява Изтегли
07.02.2020 Документация Изтегли
07.02.2020 Образци Изтегли
07.02.2020 Техническа спецификация Изтегли
07.02.2020 Информация за обява Изтегли
18.02.2020 Информация за удължаване на срока Изтегли
24.02.2020 Протокол Изтегли
10.03.2020 Договор с приложения Изтегли