Предоставяне на електорнни съобщителни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа.

22.01.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
04.02.2019 17:30
Дата Наименование на документа
22.01.2019 Информация Изтегли
22.01.2019 Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Изтегли
22.01.2019 Указания за подготовка на офертите Изтегли
22.01.2019 Техническа спецификация Изтегли
22.01.2019 Образци Изтегли
31.01.2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Изтегли
07.02.2019 Протокол Изтегли