Постигане на устойчивост на резултатите от проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики – CONC-CPC-2017 България“

07.01.2020
Затворена
Краен срок за
оферти
22.01.2020 17:30
Дата Наименование на документа
07.01.2020 Обява Изтегли
07.01.2020 Документация Изтегли
07.01.2020 Методика за оценка на офертите Изтегли
07.01.2020 Техническа спецификация Изтегли
07.01.2020 Образци Изтегли
07.01.2020 Информация за обява Изтегли
20.01.2020 Информация за удължаване срока на обява Изтегли
28.01.2020 Протокол Изтегли
14.02.2020 Договор Изтегли