Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на КЗП с местонахождение в гр. София, пл. “Славейков” №4А и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП № Ц-00-1440

10.05.2016
Затворена
Краен срок за
оферти
18.05.2016 17:30
Дата Наименование на документа
14.05.2016 Разяснение Изтегли