„Осигуряване на обзавеждане на работните помещения за работа и заседаване на членовете на общите помирителни комисии в регионалните дирекции на КЗП и гр. София в две обособени позиции”

02.08.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
09.08.2017 17:06
Дата Наименование на документа
02.08.2017 Обява по чл. 20, ал 3 от ЗОП Изтегли
02.08.2017 Документация Изтегли
02.08.2017 Образци Изтегли
02.08.2017 Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП Изтегли
29.08.2017 Протокол №1 Изтегли
20.09.2017 Договор обособена позиция 2 Изтегли
20.10.2017 Договор обособена позиция 1 Изтегли