Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина на председателя, членовете и служителите на Комисия за защита на потребителите

13.12.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
23.12.2019 17:30
Дата Наименование на документа
13.12.2019 Обява Изтегли
13.12.2019 Документация Изтегли
13.12.2019 Техническа спецификация Изтегли
13.12.2019 Образци Изтегли
13.12.2019 Проект на договор Изтегли
13.12.2019 Информация за обява Изтегли
20.01.2020 Съобщение публичен жребий Изтегли
28.01.2020 Протокол Изтегли
06.03.2020 Договор с приложения Изтегли