„Изработка и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на КЗП и ЕПЦ България”, Обособена позиция 2: „Изработване на рекламни и информационни материали по проект на ЕПЦ България“

26.11.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
06.12.2019 17:30
Дата Наименование на документа
26.11.2019 Обява Изтегли
26.11.2019 Документация Изтегли
26.11.2019 Техническа спецификация Изтегли
26.11.2019 Образци Изтегли
26.11.2019 Проект на договор Изтегли
26.11.2019 Информация за обява Изтегли
29.11.2019 Разяснения Изтегли
09.12.2019 Протокол Изтегли
20.12.2019 Договор с приложения Изтегли