Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства

04.06.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
14.06.2019 17:30
Дата Наименование на документа
04.06.2019 Обява Изтегли
04.06.2019 Техническа спецификация Изтегли
04.06.2019 Образци Изтегли
04.06.2019 Документация Изтегли
04.06.2019 Информация за обява Изтегли
06.06.2019 Разяснения Изтегли
07.06.2019 Разяснения 2 Изтегли
25.06.2019 Протокол Изтегли
18.07.2019 Договор Изтегли