Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на председателя, членовете и служителите на Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и предоставяне на допълнителни услуги.

13.01.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
20.01.2017 17:30
Дата Наименование на документа
13.01.2017 Обява по чл. 20, ал 3 от ЗОП Изтегли
13.01.2017 Документация Изтегли
13.01.2017 Образци Изтегли
25.01.2017 Протокол 1 Изтегли
27.01.2017 Протокол 2 Изтегли
31.01.2017 Договор Изтегли