ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ № Ц-00-2707

10.08.2016
Затворена
Краен срок за
оферти
22.08.2016 17:30
Дата Наименование на документа
10.08.2016 Обява по чл. 20, ал 3 от ЗОП Изтегли
10.08.2016 Документация Изтегли
10.08.2016 Образци Изтегли
18.08.2016 обявление за удължаване на срока Изтегли
24.08.2016 Покана ЧЕЗ Изтегли
24.08.2016 Покана Енерго про Изтегли
24.08.2016 Покана ЕВН Изтегли
24.08.2016 Покана АКСПО Изтегли
19.09.2016 Протокол Изтегли
10.10.2016 ЕВН Изтегли
10.10.2016 Енерго - Про Изтегли
10.10.2016 ЧЕЗ Изтегли