Доставка на нерециклирана копирна хартия, тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на КЗП

24.01.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
01.02.2019 17:30
Дата Наименование на документа
24.01.2019 Обява хартия и тонери Изтегли
24.01.2019 Документация хартия и тонери Изтегли
24.01.2019 Техническа спецификация копирна хартия Изтегли
24.01.2019 Техническа спецификация тонери Изтегли
24.01.2019 Образци Изтегли
24.01.2019 Информация за публикувана обява Изтегли
04.02.2019 Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител по обособена позиция 1 - Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на КЗП Изтегли
07.02.2019 Протокол хартия и тонери Изтегли
20.02.2019 Договор хартия Изтегли
07.03.2019 Договор тонери Изтегли