Строителни и монтажни работи на пет обекта на Комисията за защита на потребителите

30.10.2015
Прекратена
Краен срок за
оферти
11.11.2015 17:30
Дата Наименование на документа
30.10.2015 Публична покана Изтегли
30.10.2015 Документация СМР Изтегли
30.10.2015 Приложения Изтегли
05.11.2015 ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Изтегли
06.11.2015 Чертеж Изтегли
06.11.2015 ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Изтегли