Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП

12.01.2016
Затворена
Краен срок за
оферти
21.01.2016 17:30
Дата Наименование на документа
12.01.2016 Публична покана Изтегли
12.01.2016 Документация Изтегли
12.01.2016 Приложения Изтегли
12.01.2016 Приложение 11 - проектодоговори Изтегли
22.01.2016 Протокол Изтегли
22.03.2016 Докладни записки и решения за определяне на изпълнител Изтегли
22.03.2016 Договор - гражданска отговорност Изтегли
22.03.2016 Договор - каско Изтегли
22.03.2016 Договор - злополука на местата в МПС Изтегли
10.05.2016 Договор - Медицинска застраховка Изтегли
10.05.2016 Договор - за застраховка на имущество Изтегли
10.05.2016 Договор - Животозастраховане Изтегли