Периодични доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на КЗП

24.03.2016
Затворена
Краен срок за
оферти
04.04.2016 17:30
Дата Наименование на документа
24.03.2016 Договор Изтегли
24.03.2016 ОП-ПП Изтегли
24.03.2016 Публична покана Изтегли
24.03.2016 Техническо задание Изтегли
24.03.2016 Указания Изтегли
24.03.2016 Ценова оферта Изтегли
31.03.2016 Разяснение запитване публична покана канцеларски материали Изтегли
12.04.2016 протокол публична покана доставка на канцеларски материали Изтегли
13.04.2016 заповед избор изпълнител канцеларски материали Изтегли
13.04.2016 договор доставки канцеларски материали и хартия Изтегли