“Осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяващи реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи за нуждите на КЗП.

15.02.2016
Затворена
Краен срок за
оферти
24.02.2016 17:30
Дата Наименование на документа
15.02.2016 Публична покана Изтегли
15.02.2016 Документация Изтегли
15.02.2016 Приложения Изтегли
26.02.2016 Протокол Изтегли
29.02.2016 Договор Изтегли