Извършване на ремонти на административни сгради на КЗП

03.12.2015
Затворена
Краен срок за
оферти
12.12.2015 17:30
Дата Наименование на документа
03.12.2015 Документация Изтегли
03.12.2015 Публична покана Изтегли
03.12.2015 Приложения Изтегли
07.12.2015 Разяснение Изтегли
09.12.2015 Разяснения Изтегли
16.12.2015 Протокол за класиране на офертите Изтегли
16.12.2015 Решение за определяне на изпълнител Изтегли
22.03.2016 Договор позиция 1 Изтегли
22.03.2016 Договор позиция 2 Изтегли