Изготвяне на проект и изграждане на структурна кабелна система, система за безжична мрежова свързаност и система за видеонаблюдение за нуждите на КЗП ЦУ

30.11.2015
Затворена
Краен срок за
оферти
09.12.2015 17:00
Дата Наименование на документа
30.11.2015 публична покана Изтегли
30.11.2015 указания Изтегли
30.11.2015 приложения Изтегли
04.12.2015 отговор на запитване Изтегли
17.12.2015 Протокол Изтегли
17.12.2015 Договор Изтегли