Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет Постигане на устойчивост на резултатите от проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики – CONC-CPC-2017 България“

06.01.2020
Затворена
Краен срок за
оферти
07.01.2020 12:17
Дата Наименование на документа
07.01.2020 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Изтегли