Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на Комисията за защита на потребителите“, Обособена позиция №1

26.08.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
30.08.2019 17:19
Дата Наименование на документа
30.08.2019 Информация по чл.44 ал.3 от ЗОП Изтегли