Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Комисия за защита на потребителите

27.11.2015
Затворена
Краен срок за
оферти
08.12.2015 17:00
Дата Наименование на документа
27.11.2015 Документация Изтегли
27.11.2015 Публична покана Изтегли
27.11.2015 Приложения Изтегли
03.12.2015 отговор на запитване Изтегли
17.12.2015 Протокол Изтегли
21.12.2015 Договор Изтегли