Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на КЗП

02.11.2015
Възложена
Краен срок за
оферти
11.11.2015 17:30
Дата Наименование на документа
03.11.2015 Документация компютърна и офис техника Изтегли
03.11.2015 Проект на договор ЕПЦ - лаптоп Изтегли
03.11.2015 Проект на договор ОПАК - Доставка скенери Изтегли
03.11.2015 Техническо задание Изтегли
03.11.2015 Публична покана компютърна и офис техника Изтегли
24.11.2015 Протокол Изтегли
07.12.2015 Договор ЕПЦ Изтегли
07.12.2015 Договор КЗП Изтегли
07.12.2015 Договор ОПАК Изтегли