Доставка на аварийно токозахранващо устройство и програмируеми портови комутатори за нуждите на КЗП

03.11.2015
Затворена
Краен срок за
оферти
11.11.2015 17:45
Дата Наименование на документа
02.11.2015 Приложения Изтегли
02.11.2015 Документация Изтегли
03.11.2015 Публична покана Изтегли
01.12.2015 протокол Изтегли
08.12.2015 Договор Изтегли