01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

09.01.2015г.


Предмет на обществената поръчка: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП", при следните самостоятелно обособени позиции:
Позиция I. "Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите"
Позиция II. "Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. "Застраховка на сухопътните превозни средства,безрелсови превозни средства"/Каско/
Позиция IV. "Застраховка на имуществото" /Недвижимо и движимоимущество/
Позиция V. "Застраховане на служителите на КЗП, по условията на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития
Позиция VІ. "Медицинска застраховка на служителите на КЗП по време на пребиваване извън територията на Р България /командировки в чужбина/"

09.01.2015г.


  Публична покана Свали файл
09.01.2015г.

  Документация за участие в обществена поръчка Свали файл
09.01.2015г.

  Договори Свали файл
09.01.2015г.

  Приложения Свали файл

16.01.2015г.


  Разяснение по поръчка с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП" Свали файл

22.01.2015г.


  Протокол за класиране на офертите Свали файл

22.01.2015г.


  Договор Свали файл

22.01.2015г.


  Договор Свали файл

22.01.2015г.


  Договор Свали файл

25.02.2015г.


  Договор Свали файл

04.03.2015г.


  Договор Свали файл

10.03.2015г.


  Договор Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване

Позиция

Изпълнител

Сума

Февруари 2015г.

18.03.2015г.

Позиция I. Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилите

ЗАД "Виктория"АД

360.48лв.

Февруари 2015г.

17.03.2015г.

Позиция II. Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. Застраховка "Каско

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД

3466.25лв.

Март 2015г.

17.04.2015г.

Позиция II. Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. Застраховка "Каско

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД

119.14лв.

Март 2015г.

16.04.2015г.

Позиция IV. Застраховка на имуществото

ЗК "Лев инс" АД

462.69лв.

Април 2015г.

18.05.2015г.

Позиция I. Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилите

ЗАД "Виктория"АД

2198.38лв.

Април 2015г.

15.05.2015г.

Позиция II. Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. Застраховка "Каско

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД

548.85лв.

Април 2015г.

15.05.2015г.

Позиция IV. Застраховка на имуществото

ЗК "Лев инс" АД

44.50лв.

Април 2015г.

15.05.2015г.

VI. Медицинска застраховка на служителите на КЗП по време на пребиваване извън територията на Р България /командировки в чужбина/

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс" АД

1.02лв.

Май 2015г.

18.06.2015г.

Позиция I. Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилите

ЗАД "Виктория"АД

238.28лв.

Май 2015г.

15.06.2015г.

Позиция II. Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. Застраховка "Каско

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД

235.62лв.

Май 2015г.

15.06.2015г.

Позиция IV. Застраховка на имуществото

ЗК "Лев инс" АД

3334.00лв.

Май 2015г.

15.06.2015г.

VI. Медицинска застраховка на служителите на КЗП по време на пребиваване извън територията на Р България /командировки в чужбина/

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс" АД

1.54лв.

Юни 2015г.

15.07.2015г.

Позиция II. Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. Застраховка "Каско

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД

54.98 лв.

Юни 2015г.

15.07.2015г.

VI. Медицинска застраховка на служителите на КЗП по време на пребиваване извън територията на Р България /командировки в чужбина/

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс" АД

3.08лв.

Юли 2015г.

15.08.2015г.

V. Застраховане на служителите на КЗП, по условията на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития

ЗК "Лев инс" АД

3334.00лв.

Август 2015г.

17.09.2015г.

Позиция II. Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III. Застраховка "Каско

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД

370,36лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55