01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  Публична покана Свали файл
  Документация Свали файл
  Приложения по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки Свали файл
  Нотификации Свали файл
  Реакции Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55