01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

10.12.2014г.


чрез публична покана с предмет: "Изработване и доставяне на рекламни и информационни печатни материали за нуждите на проект Европейски потребителски център България" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

10.12.2014г.


  Публична покана   Свали файл
10.12.2014г.

  Документация за участие в обществена поръчка  Свали файл
10.12.2014г.

  Приложения Свали файл

05.01.2015г.


  Договор рекламни материали ЕПЦ   Свали файл
05.01.2015г.

  Протокол рекламни материали ЕПЦ   Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Дата на плащане

Дата на публикуване
Сума

28.01.2015г.

29.01.2015г.
12504.10 лв.

Г А Р А Н Ц И И

Дата на внасяне

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Размер на гаранцията

23.12.2014г.

06.03.2015г.

03.04.2015г.

ЕТ"Комит-Славомир Йонев"

208,40 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55