01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език" – документация за участие и примерни образци

 

  Публична покана  Свали файл

  Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език” по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  Свали файл

  Примерни образци на нотификации и реакции  Свали файл

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55