01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
09.03.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Комисията за защита на потребителите, вкл. за централното й управление със седалище в гр. София и нейните териториални структурни звена на територията на страната“
09.03.2015 г.
  Публична покана Свали файл
09.03.2015 г.
  Документация за участие в обществена поръчка Свали файл
09.03.2015 г.
  Приложения Свали файл
19.03.2015 г.
  Протокол чл. 101г, ал. 3 ЗОП - ОП за канцеларски материали и хартия Свали файл
19.03.2015 г.
  Решение за определяне на изпълнител - заповед 214 от 19.03.2015 Свали файл
19.03.2015 г.
  Протокол чл. 101г, ал. 3 ЗОП - ОП за канцеларски материали и хартия Свали файл
20.03.2015 г.
  Договор Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване
Сума

Април 2015г.

14.05.2015г.
476.13 лв.

Май 2015г.

18.06.2015г.
2129.80 лв.

Юни 2015г.

17.07.2015г.
1709,68 лв.

Юли 2015г.

14.08.2015г.
2649,66 лв.

Август 2015г.

14.09.2015г.
3359,42 лв.

Септември 2015г.

14.10.2015г.
2434,37 лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55