01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на КЗП"

 

  Публична покана  Свали файл

  Приложения към публична покана за участие за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на КЗП" по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки  Свали файл

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55