01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

28.04.2015г.


Предмет на обществената поръчка: "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" №4А и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, "Славейков" №4А, етаж III, IV и VI в извън работно време и празничните дни."

28.04.2015г.


  Публична покана   Свали файл
28.04.2015г.

  Документация за участие в обществена поръчка  Свали файл
28.04.2015г.

  Приложения Свали файл

27.05.2015г.


  Протокол   Свали файл

03.06.2015г.


  Договор   Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55