01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП", при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция I."Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.
Позиция II."Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III."Застраховка на сухопътните превозни средства, безрелсови превозни средства/"Каско"/
Позиция IV."Застраховка на имуществото /"Недвижимо и движимо имущество"/
Позиция V."Застраховане на служителите на Комисия за защита на потребителите /КЗП/, по условията на групова застраховка "Живот"
Позиция VІ. "Медицинска застраховка на служителите на КЗП по време на пребиваване извън територията на Р България/ командировки в чужбина/"
  Публична покана Свали файл
  Документация Свали файл
  Приложения по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55