01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прекратява се със заповед № 234 от 31.03.2014г. на основание чл.8 ал. 3, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите възлагането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по изпълнение на проект: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Хармонизиране на информационната среда на Комисията за защита на потребителите в условията на оперативна съвместимост"

  Заповед  Свали файл

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55