01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за взето решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление с предмет: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София" съгласно Заповед № 885/16.10.2013 г. Определеният изпълнител е "Център за градска мобилност" ЕАД.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55