01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и гаранционна поддръжка на три броя употребявани високопроходими автомобила с дата на първа регистрация не по-рано от три години и пробег не по-голям от 20 000 км. за нуждите на КЗП"
  Публична покана Свали файл
  Приложения към публична покана за участие за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка и гаранционна поддръжка на три броя употребявани високопроходими автомобила с дата на първа регистрация не по-рано от три години и пробег не по-голям от 20 000 км. за нуждите на КЗП" по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55