01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед №169/04.03.2014г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите (КЗП) се определя като изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Периодична доставка на тонери и консумативи за офис техника за нуждите на КЗП през 2014г." фирмата "Принтрефил" ЕООД, съгласно критерия за оценка на офертите - най-ниска цена.

  Заповед № 169/04.03.2014г. Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55