01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили въпроси относно документацията по обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за защита на потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"
  Писмо Свали файл
  Решение Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55