01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл.39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки и чл.13, ал.2 от  Вътрешните правила за реда и организацията за планиране, възлагане и провеждане на процедури по обществени поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори в Комисията за защита на потребителите е прекратена процедурата по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" №4А, обслужване на горещия телефон на потребителя 0700 111 22 в извънработно време, почивните и празничните дни и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, пл."Славейков" №4а, етаж III, IV  и VI в извън работно време и празничните дни". 

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55