01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2014г.

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2013г.

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2012г.

• Информация за Инспектората на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

• РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите през 2013г.

• РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите

• Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотреби и други нарушения в комисията за защита на потребителите

• Обучение за противодействие на корупцията

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55