01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

16.02.2015г.


Предмет на обществената поръчка: "Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на КЗП"

16.02.2015г.


  Публична покана Свали файл
16.02.2015г.

  Документация за участие в обществена поръчка Свали файл
16.02.2015г.

  Приложения Свали файл

 


  Договор фиксирани телефони Свали файл

 


  Протокол фиксирани телефони Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване
Сума

Април 2015г.

18.05.2015г.
3490.82 лв.

Май 2015г.

18.06.2015г.
3734.91 лв.

Юни 2015г.

17.07.2015г.
2501,98 лв.

Юли 2015г.

14.08.2015г.
3192,60 лв.

Август 2015г.

17.09.2015г.
2568,13 лв.

Септември 2015г.

17.10.2015г.
2760,70 лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55