01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Образци на документи, съдържащи се в документацията за възлагане на малка обществена поръчка с предмет "Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване."

Образци на документи, съдържащи се в документацията за възлагане на малка обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране и информиране на обществеността и бизнеса за административните услуги на КЗП и 28 териториални звена на комисията и други дейности за информация и публичност."

Лого на Комисия за защита на потребителите - Файловете са с разширение Corel Draw

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55