01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изработване и доставяне на рекламни и информационни печатни материали за нуждите на проект Европейски потребителски център България и Комисия за защита на потребителите" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  Публична покана Свали файл
  Документация Свали файл
  Приложения по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55