01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
17.03.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на комисия за защита на потребителите (кзп), включително и на 28 Регионални структурни звена"
17.03.2015 г.
  Публична покана Свали файл
17.03.2015 г.
  Документация Свали файл
17.03.2015 г.
  Приложения Свали файл
30.03.2015 г.
  Протокол Свали файл
16.04.2015 г.
  Договор - пощенски услуги Свали файл
16.04.2015 г.
  Договор - куриерски услуги Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване
Сума

Юни 2015г.

17.07.2015г.
1122,84 лв.

Юли 2015г.

14.08.2015г.
735,30 лв.

Август 2015г.

17.09.2015г.
1174,18 лв.

Септември 2015г.

16.10.2015г.
786,30 лв.

Октомври 2015г.

16.10.2015г.
571,80 лв.

Ноември 2015г.

16.11.2015г.
1080,47 лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55