01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014г.


чрез публична покана с предмет "Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

30.10.2014г.


  Публична покана   Свали файл
30.10.2014г.

  Документация за участие в обществена поръчка  Свали файл
30.10.2014г.

  Приложения Свали файл
30.10.2014г.

  Примерни образци на нотификации и реакции  Свали файл
06.11.2014г.

  Pазяснение по поръчка с предмет "Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език" Свали файл

17.11.2014г.


  Протокол преводачески услуги  Свали файл

  


  Договор преводачески услуги  Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване
Сума

Февруари 2015г.

13.03.2015г.
4020.96 лв.

Април2015г.

19.05.2015г.
2748.20 лв.

Юни 2015г.

18.07.2015г.
2607.30 лв.

Юли 2015г.

17.08.2015г.
1668.78 лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55