01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

17.01.2015г.


Предмет на обществената поръчка: "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" №4А, обслужване на горещия телефон на потребителя 0700 111 22 в извънработно време, почивните и празничните дни и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, пл."Славейков"№4а, етаж III, IV и VI в извън работно време и празничните дни"

17.02.2015г.


  Публична покана   Свали файл
17.02.2015г.

  Документация за участие в обществена поръчка  Свали файл
17.02.2015г.

  Приложения Свали файл
04.03.2015г.

  Заповед за прекратяване  Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване
Сума

Юли 2015г.

14.08.2015г.
3531,60 лв.

Август 2015г.

14.09.2015г.
3531,60 лв.

Септември 2015г.

14.10.2015г.
3531,60 лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55