01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

10.09.2015г.


Предмет на обществената поръчка: "Зареждане на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на териториятра на гр. София за нуждите на КЗП"

10.09.2015г.


  Решение за откриване на процедура   Свали файл
10.09.2015г.

  Заповед № 647 от 10.09.2015г. за откриване на процедура  Свали файл
10.09.2015г.

  Покана за участие в обществена поръчка  Свали файл

10.09.2015г.


  Решение за определяне на изпълнител   Свали файл

10.09.2015г.


  Доклад от дейността на комисията   Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55