01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18-10-2013 в Комисията за защита на потребителите е постъпило писмо с искане на допълнителна информация относно публикувана обществена поръчка от Комисия за защита на потребителите, с решение за публикуване № Ц-00-1324 от дата 0З/10/2013. Във тази връзка по поставените от Вас въпроси правим следните разяснения:
  Писмо Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55