01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект “Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост”, и включва следните дейности:
1. Организиране на две пресконференции.
2. Изработка на 200 информационни брошури, представящи резултатите от изпълнението на проекта.
3. Изработване на 50 рекламни комплекта.
4. Изработване на плакати - 2 броя.
5. Реклама в местен вестник - 3 публикации.
  Публична покана Свали файл
  Документация Свали файл
  Приложения Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Дата на плащане

Дата на публикуване
Сума

31.05.2014г.

19.06.2014г.
3 580.00 лв.

18.03.2015г.

17.04.2015г.
900.00 лв.

17.08.2015г.

11.09.2015г.
800.00 лв.

Г А Р А Н Ц И И

Дата на внасяне

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Размер на гаранцията

12.05.2014г.

27.08.2015г.

25.09.2015г.

"Агура енд ко" ЕООД

105,60 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55