01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

25.02.2015г.


Предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП"

25.02.2015г.


  Публична покана   Свали файл
25.02.2015г.

  Документация за участие в обществена поръчка  Свали файл
25.02.2015г.

  Техническа спецификация  Свали файл
25.02.2015г.

  Приложения Свали файл
11.03.2015г.

  Съобщение Свали файл
23.03.2015г.

  Протокол Свали файл
30.03.2015г.

  Договор Свали файл

Г А Р А Н Ц И И

Дата на внасяне

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Размер на гаранцията

26.03.2015г.

 

20.04.2015г.

"Дабъл Т" ООД

142.51 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55