01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички лица, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за защита на потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.
  Писмо Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55