01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

06.10.2014г.

чрез процедура по договаряне без обявление с предмет: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП" съгласно Заповед № 651/06.10.2014 г. Покана с изх. № Ц-00-2989/06.10.2014 г. е изпратена до определените по процедурата участници

06.10.2014г.

  Решение  Свали файл

06.10.2014г.

  Покана  Свали файл

21.10.2014г.

  Докладна за договаряне  Свали файл

21.10.2014г.

  Протокол за договаряне  Свали файл

27.10.2014г.

  Решение за определяне на изпълнител - заповед № 698-2014г.  Свали файл

31.10.2014г.

  Договор № 46/ 31.10.2014г.  Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Плащане за месец

Дата на публикуване
Сума

Октомври 2014г.

18.11.2014г.
3450.00 лв.

Ноември 2014г.

17.12.2014г.
3250.00 лв.

Декември 2014г.

19.01.2015г.
3202.00 лв.

Януари 2015г.

17.02.2015г.
3350.00 лв.

Февруари 2015г.

15.03.2015г.
700.00 лв.

Март 2015г.

17.04.2015г.
954.00 лв.

Април2015г.

15.05.2015г.
3502.00 лв.

Май 2015г.

18.06.2015г.
3450.00 лв.

Юни 2015г.

19.06.2015г.
2860.00 лв.

Юли 2015г.

20.07.2015г.
2860.00 лв.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55